ITD ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZAT

A Pécsi Tudományegyetemen működő Transzdiszciplináris Kutatások Intézete 3 ösztöndíjas helyet kínál, egyenként 3-6 hónapos időtartamra. Felhívjuk azok figyelmét, akik valamilyen kutatási projektet végig vittek vagy folyamatban van annak kidolgozása, hogy jelentkezzenek, pályázzák meg a kínált ösztöndíjas pozícióinkat! Fontos, hogy a beküldött pályázatok valamilyen tudományággal foglalkozzanak és azok közül is kiemelt szerepet szánunk az öregedés témakörében kutatóknak, hiszen intézetünk ez évi kulcstémája az öregedés vizsgálata. További kritérium, hogy a pályázó kutató, vagy kutatócsoport legalább egyik tagja a Pécsi Tudományegyetem hallgatója, dolgozója legyen. [1]

Várjuk azon Baranya Megyei vállalkozók jelentkezését is, akik támogatási rendszerünkben részt kívánnak venni. [2]

A kiválasztott 3 ösztöndíjasnak lehetőséget adunk arra, hogy munkájáról kéthetente szeminárium formájában beszámolót tarthasson külföldi hallgatók számára.

Ösztöndíjasaink fejenként 3000 eurós támogatásban részesülnek.

 

[1] University site: https://pte.hu/english;

Research Portfolio: https://pte.hu/english/research_groups .

[2] Pecs Chamber of Commerce: http://www.pbkik.hu/en