Kvantumbiológia kurzus

Kvantumbiológia: kvantumos jelenségek biológiai folyamatok hátterében

Kurzus-leírás: Az általános tudományos közvélekedés szerint a kvantummechanika által megengedett kvantumos jelenségeknek nincs szerepe biológiai folyamatokban. Az élő sejt nagy méretű, gyorsan rezgő, hidrált makromolekuláinak viselkedését sokkal inkább kötjük a termodinamika, semmint a kvantummechanika törvényeihez. Azonban az elméletek mellet egyre több kísérleti eredmény utal arra, hogy az élő anyag egyik fontos jellemzője, hogy képes kvantumos jelenségeket hasznosítani. Számos közismert biológiai folyamat magyarázatára szükség van kvantumbiológiai szemléletre. Ezek közé tartozik pl. az enzim-aktivitás, fotoszintézis, DNS mutációk kialakulása, a madarak tájékozódó-képessége, az emlősök szaglása stb. A kurzus során a hallgatók ezen közismert biológiai folyamatok kvantumbiológiai magyarázatába kapnak betekintést.

Tematikák, oktatók, időpontok:

– Alapfogalmak: Newtoni mechanika, termodinamika, kvantummechanika Dr. Lukács András (ÁOK), 2019. január 28. (hétfő) 16:00

– Makromolekulák szerkezetének, a fotoszintézis és légzési lánc kvantumbiológiája Dr. Kvell Krisztián (GYTK, tantárgyfelelős), 2019. február 11. (hétfő) 16:00

– Enzimatikus katalízis kvantumbiológiája Dr. Pál Szilárd (GYTK), 2019. február 25. (hétfő) 16:00

– Mutagenezis, evolúció és a madarak mágneses tájékozódásának kvantumbiológiája Dr. Hoffmann Gyula (TTK), 2019. március 11. (hétfő) 16:00

– A szaglás kvantumbiológiai modellje Dr. Sík Attila (ÁOK), 2019. március 25. (hétfő) 16:00

– A tudatosság kvantumbiológiai modellje Dr. Ábrahám István (ÁOK), 2019. április 8. (hétfő) 16:00 Tavaszi szünet / Húsvét

– Kvantumszámítógépek jellegzetességei Dombi Gergely (Sonrisa cég, meghívott előadó), 2019. április 29. (hétfő) 16:00

Foglalkozások száma, jellege: választható kurzus, heti 2 előadás (2 kredit), magyar nyelven

Kredit jellege: Campus-kredit (GYTK, ÁOK, TTK hallgatók egyaránt felvehetik)

Tervezett hallgatói létszám: min. 3 fő, max. 50 fő

Kimeneti követelmények: Évközi jegy, évközi dolgozat alapján

Ajánlott irodalom: Life on the edge: The coming of age of quantum biology Johnjoe McFadden, Jim Al-Khalili

Broadway Books (2016) 368 oldal

ISBN-13: 978-0307986825