„HUB Collaborations” innovációs napok Pécsett

AZ ESEMÉNYRŐL

2018. november 19-20. között a Pécsi Tudományegyetem több szervezeti egysége által megálmodott nemzetközi rendezvénynek ad otthont Pécs városa, amelyhez a „Young Spirit” kezdeményezésben részt vevő iparkamarai partnerek is csatlakoznak, lehetőséget teremtve az országhatárokon átívelő kutatási-, oktatási, valamint üzleti kapcsolatok megalapozásához.

A rendezvény programtervezete (2018. november 19.)

Az első nap célközönsége a fiatal kutatók, a (PhD) hallgatók, valamint a piaci szervezetek.

 • Plenáris előadó: dr. Birkner Zoltán elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal;
 • Plenáris előadó: dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke;
 • PTE innovációs sikertörténetek megosztása;
 • Gazdasági és tudásalapú együttműködési kezdeményezések életútját, buktatóit és sikereit mutatják be az előadók a „Young Spirit” panel keretében;
 • A KKV-któl a multinacionális szervezetekig különböző informatikai, mérnöki, üzleti, marketing, design és társadalmi jellegű kihívásokkal megbirkózó Demola osztja meg sikerének titkát
 • Az esti vacsora során tematikusan összeállított asztaltársaságokat alakítunk ki a potenciális együttműködő felek számára.

A rendezvény programtervezete (2018. november 20.)

A második nap fókusza a korábban megvalósult innovatív sikereken, és az üzleti sikerrel járó innovatív gondolkodáson van, főként az egészségipar területén.

Mi az innovációs nap célja?

 • az innováció és a vállalkozói szellemiség jellemzőinek megosztása, jól bevált gyakorlatok megismerésével;
 • inspiráló fórum biztosítása a gyakorlott és a leendő startupperek számára;
 • vállalkozói attitűd és gondolkodás fejlesztése csapatmunka, mentorálási folyamatok és inspiráló prezentációk;
 • gyakorlati tapasztalatszerzés az egészségügyi innovációk fejlesztésében;
 • a mindennapokra jellemző, potenciálisan jelentős társadalmi hatással bíró kihívások megoldását szolgáló együttgondolkodás;
 • kikapcsolódás egy inspiráló és nagyszerű légkörben.

Az előadások mellett párhuzamosan lehetőséget biztosítunk egy újszerű versenyelem megismerésére (Hackathon), amelyen a fiatal szakembereknek egy aktuális, egészségügyi probléma megoldásán kell dolgozniuk az „ideation” módszertan alkalmazásával.

A nap folyamán a résztvevők több alkalommal rövid tréningeken vesznek részt, amelyek hozzájárulhatnak a feladatok sikeres végrehajtásához. A nap végén a versenyzők rövid pitch formájában ismertetik eredményeiket a zsűri és a további előadásokon részt vevők előtt.

RÉSZT VENNÉL A VERSENYEN? AKKOR KATTINTS –> IDE <–

A megoldandó probléma: “Okosan megöregedni” – hogyan segítheti az időskor egészségügyi problémáinak megoldását a “big data” analízisen alapuló mobil egészségügyi technológia?

SZERVEZŐK

szervezők

A Transzdiszciplináris Kutatások Intézete a Pécsi Tudományegyetem 2018. februárjában alakult egysége. (old.itdweb.hu)

Jövőképe és küldetése nem más, mint vezető európai intézménnyé válni, amely elősegíti új tudományágak és módszertani megközelítések létrehozását, átlépve és túlmutatva a már létező tudományágak határain. Olyan teret biztosítani, amely ösztönzi, közvetíti és biztosítja a tudományágak és egyéb területek közötti átjárást.

Küldetése továbbá a hatékony kommunikáció kialakítása és fenntartása a tudományterületek, üzleti szféra és a társadalom között.

Az intézet alapértékei: intellektuális nyitottság és elkötelezettség, rugalmas gondolkodás, integritás és társadalmi felelősségvállalás, hatékony kommunikáció, kreativitás és innováció, együttműködés

Tevékenységének három fő pillére:

 • Oktatás
 • Kutatás
 • Kapcsolatteremtés

A PTE újonnan alakult intézete az EIT Health Network hivatalos partnere. Az egyetlen EIT Health Hub Magyarországon, amely az egész országot lefedi, kivéve Budapestet.

Információ az EIT Health-ről:

https://eit.europa.eu/eit-community/eit-health

RIS Hub infók:

https://eit.europa.eu/newsroom/seven-new-eit-ris-hubs-help-eit-health-build-innovation-ecosystems

Az Önkormányzat a „Doctoral Workshop” elnevezésű rendezvény sikeres megvalósítója immáron több éve, amelynek során a külföldi- és a hazai doktori képzésben részt vevőket szólítja meg. Minden évben egy adott témakört – legutóbb a „Skill Development in Higher Education and the Labour Market – Present and the Future of Doctoral Training – körbejárva, elsődleges céljuk a szakmai ismeretanyag megosztása mellett az egyes tudományágakon átívelő szakmai kapcsolatok kialakításának elősegítése a közös gondolkodás és a kutatási folyamatok jegyében.

Céljuk, hogy a konferencia eszközeivel hozzájáruljanak az innovációs folyamatok, illetve a tudáshasznosítás megismerésén keresztül a doktori pályájuk kezdetén álló tehetséges hallgatók ötleteinek sikeres megalapozásához. Küldetésük egy olyan fórum létrehozása, amelyben a különböző tudományterületeken kutató doktoranduszok, illetve graduális hallgatók saját és egymás ötleteiből építkezve, azokkal összekapcsolódva képesek legyenek új, piacképes, innovatív üzleti koncepciók felépítésre és azok hatékony bemutatására.

A Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer Központja (KTTK) 2005 óta áll a kutatók, hallgatók és üzleti partnerek rendelkezésére. A központ feladata az egyetem szellemi vagyonának, mint nemzeti vagyonnak a felelős kezelése és a technológia-transzfer folyamatok irányítása. E cél elérése érdekében a központ munkatársai az elmúlt években közel 100 szellemi termék azonosításában, védelmében és hasznosításában vettek részt valamint folyamatosan arra törekszenek, hogy mind belső, mind külső ügyfeleik számára értékes szolgáltatást nyújtsanak.

Küldetésük, hogy a PTE tudásbázisát hatékonyan bekapcsolják az innovációs folyamatokba, ezáltal a kutatás-fejlesztési eredmények a gazdaság és a társadalom számára valódi értéket képviselő innovációkká válva hasznosuljanak. Ezzel a konferenciával és a kamarával közösen menedzselt Young Spirit programmal is a PTE gazdasági beágyazottságát szeretnék növelni a dél-dunántúli régió fejlődésének elősegítése érdekében.

A PTE Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ 5 éve segíti hallgatók, kutatók kreatív ötleteinek üzleti koncepcióvá alakítását, melyek akár régiós gazdasági, társadalmi problémákra is választ adhatnak. A Simonyi BEDC programjai során alkalmazott kreatív csoportmunka fókuszú és tapasztalati úton történő tanulás nemzetközi szinten is elismert fejlesztési módszertannak számít. A Központ arra törekszik, hogy a PTE összes polgára számára kinyissa az innováció és vállalkozóiság lehetőségét.

http://simonyiugfk.ktk.pte.hu/

Annak érdekében, hogy ez minél jobban megvalósuljon, létrejött a NetMIB, egy globális inkubációs platform, mely olyan virtuális teret biztosít a felhasználóknak, ahol minden eszköz adott a projekt fejlesztéshez és nemzetközi kapcsolatok kialakítására.

http://netmib.pte.hu/

Ezenkívül minden tavasszal megrendezésre kerül az International Video Pitch Competition, mely olyan video pitch verseny, amely lehetővé teszi az ötletek nemzetközi környezetben történő megmérettetését. Az első és második helyezettek pénzjutalomban részesülnek, melyet ötletük megvalósítására fordíthatnak, valamint a résztvevők szakmailag elismert zsűritagoktól kapnak visszajelzést a projektre vonatkozólag.

http://ivpitch.pte.hu/

Young Spirit – a fiatalos nyerő párosok születése

Öt kereskedelmi és iparkamara kezdeményezésére, 2018. februárjában indult a „Young Spirit” program, amelyhez a kamarák székhelyein található egyetemi partnerek is csatlakoztak. A program célja, hogy az innovatív, ötletekkel rendelkező, ám kutatói tudásnak vagy kapacitással korlátozottan rendelkező vállalkozókat összekösse a fiatal, és ambíciózus kutatókkal. A projektjavaslatok gyűjtésén túl a kamarai- és egyetemi munkatársak azon dolgoznak, hogy a beérkezett igényeket és ajánlatokat összepárosítsák, és a potenciális együttműködő partnereket egymásnak bemutatva segítsék az ötletek megvalósulását. Első alkalommal az ötletgazda Pécs városa vállalta a koordinációt.

A konferencia „Young Spirit” előadásainak célja az eddig elért eredmények bemutatása, illetve új együttműködési lehetőségek feltérképezése.

https://www.pbkik.hu/hu/cimkek/young-spirit

Együttműködő kamarai partnerek:

 • Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Csongrád Megyei kereskedelmi és Iparkamara
 • Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
 • Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
 • Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara

REGISZTRÁCIÓ AZ ESEMÉNYRE

  Regisztrációs határidő: 2019. november 4. (hétfő)


  EIT Health weboldal, hírlevélITD weboldal, hírlevélPTE Doktorandusz ÖnkormányzatINPUT programInnoExpoTábitha Gyermekhospice Nonprofit Kft.Pécsi Tudományegyetem 3D Nyomtatási és Vizualizációs KözpontPTE Simonyi BEDCegyetemenFacebookonegyéb

  People carrying light bulb icons
  05
  388156-PC4C48-526

  MENTOROK

  Rácz-Putzer Petra
  Kovács Éva
  Orosz Dániel
  Dóró Éva
  Szentpéteri L. József
  Deák Máté
  Herbály István
  Keresnyei János
  Kis Márton
  Kristóf Péter
  Kovács Dávid
  Fröhlich Balázs

  ZSŰRITAGOK

  Bencsik András
  Prof. Bogner Péter
  Dr. Lustyik György
  Blazsevácz Péter
  Sik Attila
  Pál István

  PROGRAMOK

  Első nap - Doctoral Workshop

  10:30-10:45 Köszöntők és megnyitó:
  Miseta Attila – rektor, Síkfői Tamás – PBKIK, Birkner Zoltán – NKFIH, Pónusz Róbert – PTE Doktorandusz Önkormányzat
  10:45-11:05 Birkner Zoltán (NKFIH): “Innovációs ökoszisztéma fejlesztése, az NKFIH szerepe és feladatai”
  11:05-11:20 Gábriel Róbert tudományos és innovációs rektorhelyettes:
  “Újszerű innovációs modell lehetőségek a Pécsi Tudományegyetemen”
  11:20-11:40 Kovács L. Gábor és Szabó Barnabás: “IVF Chipfejlesztés”
  Pécsi Tudományegyetem és a 77 Elektronika Kft. közös innovatív fejlesztése
  11:40-12:00 Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
  A konferencia és a Young Spirit program résztvevőinek köszöntése.
  “Egyetemek és kkv-k az innovációs ökoszisztémában”
  12:00-12:20 Young Spirit – innovatív együttműködés a vállalkozó szemével – vállalkozói igények a kutató szemszögéből
  Csikós Gergely, Webstar Csoport Kft.
  12:20-13:30 Sajtótájékoztató/EBÉD
  13:30-15:00 Surek György, Rádai Gergely, Miklya Attila, Bacsa László: “Termék-,vállalkozás-, és tehetségfejlesztés gyorspályán I.”
  15:00-15:30 Kávészünet
  15:30-17:00 Surek György, Rádai Gergely, Miklya Attila, Bacsa László: “Termék-,vállalkozás-, és tehetségfejlesztés gyorspályán II.”
  17:45-21:00 Vacsora – Young Spirit (PBKIK) – Helyszín: PBKIK Zsolnay terem

  .

  Második nap - iDay

  10:00-16:00 Plenáris előadások
  10:00-10:20 Roel Kammerling – “Létrehozhatunk egy innovatív ökoszisztémát?”
  10:20-10:40 Blazsevácz Péter: “Innováció, a válasz az egészségügy kihívásaira” (Bluemed Kft – Philips forgalmazó)
  10:40-11:00 Keresnyei János: “Mitől leszek én jobb mint a többiek – értékinnováció a gyakorlatban”
  11:00-11:20 Kuthy Antal: “DataLake projekt”
  11:20-11:40 Fröhlich Balázs: “A csavartól a kerékig…” A SKART története”
  11:40-12:00 Szemerey Dániel: “Hogyan segítik az iparágra összpontosító akcelerátorok vállalkozásának sikerét?
  12:00-12:50 Kávészünet – Networking
  12:50-13:10 Dr. Grand László: “Akadémiától a startup alapításig”
  Appercell Biotech Kft.
  13:10-13:30 Kovács Dávid: “3-ról 100 főre nőni 7 év alatt! Mi volt a trükk?” Supercharge Kft.
  13:30-14:00 13.30. Maróti Péter – M3D-Vision – “3D orvosi tartalmak élő közvetítése és az interaktív tananyagszerkesztés innovatív lehetőségei”
  13.45. Gasz Balázs: “Youranastomosis- sebészeti skill képzésben használatos termék fejlesztésének eddigi története”
  14:00-15:20 EBÉD – Networking
  15:20-15:40 Urszin Sandor: “Jöttem, láttam, innováltam! Egy megfigyeléstől a cégalapításig.” Clavicont Kft.
  15:40-16:00 Erdős Katalin: “Egyetemi vállalkozók – Motivációk, típusok, kihívások” – PTE
  16:00- Pitchek és eredmények közzététele a Hackathonról

  HELYSZÍNEK

  Doctoral Workshop és iDay

                

  Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

  7622 Pécs, Rákóczi út 80.

  kozgaz

  Vacsora – Young Spirit

             

  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Zsolnay terem

  7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

  kamara1

  SZPONZORAINK