EIT Health [iDay] Innovációs Nap Pécsett 2019.

AZ ESEMÉNYRŐL

2019. november 5-én, a Pécsi Tudományegyetem Transzdiszciplináris Kutatások Intézete az EIT Health támogatásával ismét megszervezi a HUB [Health – University – Business] Collaborations elnevezésű Innovációs Napját, mely lehetőséget teremt az országhatárokon átívelő kutatási-, oktatási, valamint üzleti kapcsolatok megalapozásához.

A rendezvény programtervezete (2019. november 5.)

Az EIT Health iDay-en elsődlegesen olyan szakemberek előadásait hallgathatjuk meg, akik „sikersztorikkal” rendelkeznek az üzleti innováció területén és egyfajta mintát, példát mutatnak az esemény fő célközönségének, a fiatal innovátoroknak.

Az előadások mellett párhuzamosan lehetőséget biztosítunk a tavaly is nagy sikerrel futó verseny, a HACKATHON-on való részvételre, amelyen a fiatal szakembereknek egy aktuális, egészségügyi probléma megoldásán kell dolgozniuk egy „ideation” módszertan alkalmazásával.

A nap folyamán a résztvevők több alkalommal rövid tréningeken vesznek részt, amelyek hozzájárulhatnak a feladatuk sikeres végrehajtásához. A nap végén a versenyzők rövid pitch formájában ismertetik eredményeiket a zsűri és a további előadásokon részt vevők előtt.

RÉSZT VENNÉL A HACKATHON VERSENYEN? AKKOR KATTINTS –> IDE <–

MEGOLDANDÓ PROBLÉMA 2019-ben: Az életet veszélyeztető, életet rövidítő betegségekben szenvedő gyermekeket segítő intézmények munkájának támogatása innovatív technológiával.

Az EIT Health iDay idei újdonsága a Kutatói börze, melynek kiemelt célja az, hogy a PTE oktatóit és kutatóit közös – karokon és tudományterületeken átívelő – kutatások meghatározására és azonosítására, közös, eltérő szemléletű tagokból létrejövő hallgatói kutatócsoportok felállítására ösztönözze.

PLENÁRIS ÜLÉS

9:00 – 10:00 Regisztráció/Registration
10:00 – 10:10 Megnyitó, köszöntő/ Opening and greetings
10:10 – 10:30 PTE Általános Orvostudományi Kar, Transzdiszciplináris Kutatások Intézetének (ITD) bemutatkozása / Introduction of Institute of Transdisciplinary Discoveries (ITD)

Dr. Sík Attila

10:30 – 10:50 Támogatás egészségügyi start-upok részére? EIT Health! / Support for health startups? EIT Health!

Békási Tamás

10:50 – 11:10 Egészségipari fejlesztések jellegzetességei és buktatói / Characteristics and pitfalls of health industry developments

Dr. Buzás Norbert

11:10 – 11:30 A legjobb megoldások a spájzban maradnak? / Are the best solutions left in the pantry?

Ferling József

11:30 – 12:00 Kávészünet / Coffee Break
12:00 – 12:20 Mitől leszek én jobb, mint a többiek – értékinnováció a gyakorlatban / What makes me better than my competitors – value innovation in practice

Keresnyei János

12:20 – 12:40 Innovációs diákkör: Egy ötlet a nemzetközi projektek támogatására / Innovation student community: An idea to support international projects

Dr. Lustyik György

12:40 – 13:00 Validálás és engedélyeztetés – az elengedhetetlen mumusok / Validation and authorization – the necessary evils

Sódár Gabriella

13:00 – 14:00 Ebédszünet / Lunch
14:00 – 14:20 Hogyan építsünk skálázható üzleti modelleket? / How to Build Scalable Business Models?

Kristóf Péter

14:20 – 14:40 Ember Arm – 3D nyomtatott myoelektromosan vezérelt felső végtagi protézis / 3D printed myoelectric 3D printed upper-limb prosthetic

Dr. Maróti Péter

14:40 – 15:00 NoseIT / NoseIT

Dr. Horváth Orsolya

15:00 – 15:20 Semmelweis Kézhigiénés Oktatási Rendszer / Semmelweis Hand Hygiene Education System

Nagy Dezső

15:20 – 15:40

Személyre szabott terápia és gyógyszer rezisztencia: új lehetőségek / Personalized medicine and multidrug resistance: future perspectives

Kárpáti Éva és Hallgas Balázs

15:40 – 16:00 Kávészünet / Coffee Break
16:00 – 17:00 Pitch / Pitch
17:30 – 17:45 HACKATHON eredményhirdetés / Announcement of results

Plenáris üléssel párhuzamosan futó program (ZÁRTKÖRŰ, RÉSZVÉTEL CSAK MEGHÍVÁSOS ALAPON):

Források összehangolásának lehetőségei workshop / Fund interconnectivity workshop
9:30 – 10:00 Regisztráció és nyitófogadás büféreggelivel / Registration and opening reception with breakfast buffet [Dr. Nyikos Györgyi – tanácsadó, szakértő EIT Health]
10:00 – 11:00 A pécsi régióban a források összehangolásának lehetőségei – vezetett beszélgetés / Opportunities to coordinate resources in the Pécs region – guided discussion [Szalóki Katalin – külső kapcsolati vezető EIT Health]
11:00 – 11:20 Kávészünet / Coffee Break
11:20 – 13:00 A pécsi régióban a források összehangolásának lehetőségei –
közös beszélgetés a gyakorlati lépésekről / Opportunities for coordinating resources in the Pécs region – joint discussion on practical steps [Szalóki Katalin – külső kapcsolati vezető EIT Health]
13:00 – 14:00 Büféebéd a résztvevők számára és informális egyeztetések / Buffet lunch for participants and informal meetings

REGISZTRÁCIÓ AZ ESEMÉNYRE

  Regisztrációs határidő: 2019. november 4. (hétfő)


  EIT Health weboldal, hírlevélITD weboldal, hírlevélPTE Doktorandusz ÖnkormányzatINPUT programInnoExpoTábitha Gyermekhospice Nonprofit Kft.Pécsi Tudományegyetem 3D Nyomtatási és Vizualizációs KözpontPTE Simonyi BEDCegyetemenFacebookonegyéb

  People carrying light bulb icons
  05
  388156-PC4C48-526

  MENTOROK

  Békási Tamás
  Zubán Zoltán
  Sélley Emese
  Dóró Éva
  Szentpéteri L. József
  Deák Máté
  Kovács Éva
  Kutsera Róbert
  Kis Márton
  Dr. Maróti Péter
  Kovács Dávid
  Fröhlich Balázs
  Pernyéz Zsuzsanna
  Schlepp Péter

  ZSŰRITAGOK

  Kuczkó Anikó
  Kozma Ágnes
  Hierholcz Nikolett
  Hegedűs Judit
  Dr. Sík Attila

  SZERVEZŐK és SZPONZOROK

  szervezők_szponzik

  Az EIT Health a legkiemelkedőbb egészségügyi innovátorok Európai Unió által támogatott hálózata. Határokon átívelő tevékenységünk során olyan új megoldásokkal szolgálunk, amik lehetővé teszik az európai lakosság számára a hosszabb és egészségesebb életet. Ahogy Európa az egyre inkább növekvő krónikus és többtényezős betegségekkel [multi-morbidity] szembesül, úgy próbálja meg kiaknázni a technológiai lehetőségeket annak érdekében, hogy túllépjen a gyógyítás, a megelőzés és az egészséges életmód szokásos megközelítésein. A siker érdekében Európának olyan vezető gondolkodókra, innovátorokra és olyan működőképes eljárásokra van szüksége, akik és amik lehetővé teszik az innovatív egészségügyi megoldások piaci megjelenését. Az EIT Health éppen ezekre a problémákra és igényekre kínál megoldást. Az európai határokon átívelve kötjük össze a releváns egészségügyi szereplőket, ügyelve a “tudás háromszögének” mindegyik oldalára, vagyis, hogy az innováció a kutatás, az oktatás és az üzlet keresztmetszetében valósulhasson meg, szem előtt tartva az emberek érdekeit. Az egészségügyi innovátorok számára hozzáférést biztosítunk a piaci kapcsolatainkhoz, a rendelkezésünkre álló pénzügyi forrásokhoz, és a saját hálózatunk által nyújtott szaktudáshoz. Programok, workshopok és különféle kezdeményezések révén segítjük elő az innovációt. Nemzetközi projektekben veszünk részt és a megszerzett tudást közvetítjük a nyilvánosság felé. Új termékeket és szolgáltatásokat állítunk elő az egészséges európai élethez. Mindezek mellett innovációs projektek mentén oktatjuk az embereket és fejlesztjük készségeiket.

  Bővebb információ az EIT Health-ről: https://www.eithealth.eu/

  A Transzdiszciplináris Kutatások Intézete a Pécsi Tudományegyetem 2018. februárjában alakult egysége. (old.itdweb.hu)

  Jövőképe és küldetése nem más, mint vezető európai intézménnyé válni, amely elősegíti új tudományágak és módszertani megközelítések létrehozását, átlépve és túlmutatva a már létező tudományágak határain. Olyan teret biztosítani, amely ösztönzi, közvetíti és biztosítja a tudományágak és egyéb területek közötti átjárást.

  Küldetése továbbá a hatékony kommunikáció kialakítása és fenntartása a tudományterületek, üzleti szféra és a társadalom között.

  Az intézet alapértékei: intellektuális nyitottság és elkötelezettség, rugalmas gondolkodás, integritás és társadalmi felelősségvállalás, hatékony kommunikáció, kreativitás és innováció, együttműködés

  Tevékenységének három fő pillére:

  • Oktatás
  • Kutatás
  • Kapcsolatteremtés

  A PTE újonnan alakult intézete az EIT Health Network hivatalos partnere. Az egyetlen EIT Health Hub Magyarországon, amely az egész országot lefedi, kivéve Budapestet.

  Információ az EIT Health-ről:

  https://eit.europa.eu/eit-community/eit-health

  RIS Hub infók:

  https://eit.europa.eu/newsroom/seven-new-eit-ris-hubs-help-eit-health-build-innovation-ecosystems

  A PTE 3D Nyomtatási és Vizualizációs Központja mind a műszerekkel való felszereltség, mind a vonatkozó szaktudás szempontjából izgalmas, mindenki számára nyitott, és hatékony szellemi műhelyként működik. Olyan komplett, 3D technológiákon alapuló szolgáltatási portfólióval bír, amely képes kiszolgálni a kutatókat, művészeket, egészségügyi, ipari szereplőket, a PTE és a régió K+F+I tevékenységeit, sőt akár egyéni lakossági igényeket is. (http://pte3d.hu/)

  A PTE Simonyi Üzlet- és Gazdaságfejlesztési Központ több, mint 6 éve segíti hallgatók, kutatók kreatív ötleteinek üzleti koncepcióvá alakítását, melyek akár régiós gazdasági, társadalmi problémákra is választ adhatnak. A Simonyi BEDC programjai során alkalmazott kreatív csoportmunka fókuszú és tapasztalati úton történő tanulás nemzetközi szinten is elismert fejlesztési módszertannak számít. A Központ arra törekszik, hogy a PTE összes polgára számára kinyissa az innováció és vállalkozóiság lehetőségét hazai és nemzetközi szinten.  A központ által évente kétszer hirdetett ötletverseny és a kiterjedt szakértői és mentorhálózattal támogatott inkubációs program, a társadalmi vállalkozás fókuszú nyári egyetem és az ezekhez folyamatosan fejlesztett inkubációs platform, az évente megrendezésre kerülő nemzetközi video pitch verseny nemcsak hazai, de nemzetközi validációt tesz lehetővé ötletgazdáink, fejlesztőink számára.

  Az INPUT Program célja, hogy komplex szolgáltatási portfóliója, szakértő kollégái és széles hazai és nemzetközi kapcsolati hálója révén hozzájáruljon a magyarországi IKT startup ökoszisztéma fejlődéséhez, ösztönözze új innovatív vállalkozások elindítását, elősegítse sikeres külpiaci szereplésüket.

  Az InnoExpo egy egyedülálló iparágfüggetlen háromnapos kiállítás, melynek platformján minden innovációval találkozhatunk a start-up kezdeményezésektől a legnagyobb nemzetközi vállalatok, márkák újításáig, akik élen járnak az innovációban és ahol a digitális technológiai átállás már elkezdődött.

  Galambos László informatikai vállalkozó, a Tábitha alapítója és főtámogatója 2011-ben a saját házát ajánlotta fel gyermekhospice céljára, és saját költségén, a korszerű követelményeknek megfelelően alakíttatta azt át. Így jött létre Magyarország máig legnagyobb, az orvosi szakma által széleskörűen elismert gyermekhospice háza, ahol eddig több mint kétszáz család talált segítséget, menedéket.

  MILYEN FORMÁBAN VEHETŐ IGÉNYBE A TÁBITHA HÁZ ELLÁTÁSA?

  A Baptista Szeretetszolgálat által, illetve állami normatívából működtetett házban az ellátás teljeskörű és ingyenes. A Tábitha nem „a halál és a szenvedés háza”. Épp ellenkezőleg: a megnyugvás, és a szenvedéstől való megkönnyebbülés helye.

  ELLÁTÁSI FORMÁINK:

  AZ ÉLETVÉGI ELLÁTÁS a terminális állapotú gyermekeknek és családjaiknak nyújt segítséget. Terminális állapotú az a beteg, aki súlyos, gyógyíthatatlan betegségben szenved, és állapota az orvosi kezelések ellenére folyamatosan hanyatlik, várható élettartama kevesebb, mint 6 hónap.

  A MENTESÍTŐ ELLÁTÁS a súlyos, nem gyógyítható betegséggel együtt élő, és 24 órás ápolást igénylő gyermekeknek és családjaiknak segít.

  A TRANZITELLÁTÁS azoknak a családoknak segít, ahol egy hosszú kórházi kezelést követően a gyermek tartós, speciális otthoni ápolásra szorul.

  Céljuk, hogy a konferencia eszközeivel hozzájáruljanak az innovációs folyamatok, illetve a tudáshasznosítás megismerésén keresztül a doktori pályájuk kezdetén álló tehetséges hallgatók ötleteinek sikeres megalapozásához. Küldetésük egy olyan fórum létrehozása, amelyben a különböző tudományterületeken kutató doktoranduszok, illetve graduális hallgatók saját és egymás ötleteiből építkezve, azokkal összekapcsolódva képesek legyenek új, piacképes, innovatív üzleti koncepciók felépítésre és azok hatékony bemutatására.

  HELYSZÍNEK

  EIT Health iDay plenáris        

  PTE BTK-TTK Vargha Damján Konferenciaterem

  7624 Pécs, Ifjúság útja 6.

  Vargha_Damjan_konfterem_1

  HACKATHON verseny

  PTE Transzdiszciplináris Kutatások Intézete

  7624 Pécs, Ifjúság útja 11. 2. emelet (Laptopszalon felett)

  PTE ITD

  HACKATHON VERSENY DÍJAI

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *